Tropical Tuesday

Tropical+Tuesday

Photos Taken by Lauren Mantzouris, Julia Malady, Wendy Martinez, and Xiomahra Munoz.